Υποβολή πρωτότυπων εργασιών

Οι εργασίες και όλο το υλικό (πχ φωτογραφίες), θα πρέπει να αποστέλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) στην παρακάτω διεύθυνση:

Υ/Ο κυρίου Λευκόπουλου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ
Σ. Κυριακίδη 1, 54636
Θεσσαλονίκη

Οι φωτογραφίες δε θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο word αρχείο, αλλά χωριστά σε άλλο φάκελο.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η ηλεκτρονική υποβολή εργασιών.