Η Εταιρεία μας

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της Εταιρείας είναι:

Α. Η γενική Συνέλευση

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο: Είναι Επταμελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους.

Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή: Είναι τριμελής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ Δ.Σ. AEBE
Πρόεδρος                    Δημητριάδης Σ. Αθανάσιος
                                     Καθηγητής Ακτινολογίας
                                     dimitras279@gmail.com,
Αντιπρόεδρος              Οικονόμου Ιππολύτη
                                     Ομότιμη Καθηγήτρια Ακτινολογίας 
                                      Ippolitiec@gmail.com 
Γενικός Γραμματέας  Ραφαηλίδης Δημήτριος,
                                     Δ/ντής Ακτινοδιαγνωστικής Γ.Ν.Θ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
                                     dimraf@hotmail.com
Ειδικός Γραμματέας  Παναγιώτης Νικολόπουλος
                                      pnikolopoulos@yahoo.com
Ταμίας                         Λευκόπουλος Αναστάσιος
                                      EA/ΕΣΥ Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» 
                                      lefkonef@otenet.gr
Μέλη                            Ιωάννης Σώης
                                      isiois@itenet
                                      Τσικές Απόστολος
                                      pnikolopoulos@yahoo.com

Δ.Σ. 2014-2016 
Δ.Σ. 2012-2014 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1.  Δεστάνης Ευάγγελος
2.  Παναγιωτοπούλου Δήμητρα 
3.  Πουλιάδης Αθανάσιος 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1985. Η Εταιρεία έκτοτε αντιπροσωπεύει τους Ακτινοδιαγνωστές της Βάρειας Ελλάδας. Οργανώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα Επιστημονικές Ημερίδες, μαθήματα και κοινωνικές εκδηλώσεις. Συνήθεις χώροι των Επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας αποτέλεσαν αμφιθέατρα μεγάλων Νοσοκομείων (424 ΓΣΝΕ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ, ΑΧΕΠΑ, Νέου Νοσ. Καβάλας) αίθουσες πολιτιστικών Συλλόγων (Βέροιας, Κατερίνης κλπ), καθώς και το Αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου Αθλητισμού.

Για σειρά ετών πρόεδροι της Εταιρείας διετέλεσαν οι: καθ. Α.Σ. Δημητριάδης και Dr. Ι. Τσιτουρίδης, καθώς και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι.

97Το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Ακτινολογικά χρονικά» Τόμος 1, Νο 1 κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1997 στη Θεσσαλονίκη, διανεμήθηκε σε 400 συναδέλφους με την ευχή να διαβαστεί στις πολυπόθητες καλοκαιρινές διακοπές. Περιείχε δημοσιεύσεις των συναδέλφων: Α. Σ. Δημητριάδη, Δ. Ραφαηλίδη, Α.Χ. Καραντάνα, Ι. Φεζουλίδη, Ι. Μαναβή, Ι. Τσιτουρίδη, Λ. Παπαδόπουλου, Δ. Κουτσομάρκου και των συνεργατών τους.  Το περιοδικό γράφεται στην Ελληνική γλώσσα, περιέχει μαθήματα και εισηγήσεις που παρουσιάζονται στις Ημερίδες αλλά και Επιστημονικές δημοσιεύσεις και από το έτος 2010 διανέμεται ελεύθερα δια του διαδικτύου.

 

98

Από τον Νοέμβριο του 2010 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο ιστότοπος της Εταιρείας, που εμπεριέχει το online περιοδικό «Ακτινολογικά Χρονικά», Θέματα Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ακτινολογία, Νέα – ανακοινώσεις, πληροφορίες και επαφές με τα μέλη μας. Για πρώτη φορά η λειτουργία της ιστοσελίδας ανακοινώθηκε στην Θεσσαλονίκη από τον τότε Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας Dr.  Δ. Ραφαηλίδη την 27/11/2010 κατά την διάρκεια εργασιών Επιστημονικής Ημερίδας. Ο διαδικτυακός ιστότοπος www.aebe-rad.gr γράφεται σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.

Το 2015 συντάχθηκε το νέο καταστατικό της εταιρείας, στο οποίο συμπεριλήφθηκε και η νέα επαγγελματική στέγη.

Η Εταιρεία μας σήμερα αριθμεί περίπου 400 μέλη που προέρχονται από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

ΣΚΟΠΟΣ

Αποκλειστικός σκοπός της «Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος», σύμφωνα με το 2ο άρθρο του καταστατικού της, είναι η προαγωγή και γενικά η επιστημονική προώθηση των ιατρικών απεικονιστικών ειδικοτήτων, Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και της ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής με όλα τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους και ειδικότερα η επιμόρφωση των γιατρών που ασχολούνται με τις απεικονιστικές μεθόδους και την ακτινοθεραπεία.

ΠΟΡΟΙ

Σύμφωνα με το καταστατικό οι πόροι της Εταιρείας είναι:

Α. Η οικονομική υποχρέωση εγγραφής των μελών

Β. Οι τακτικές συνδρομές των μελών

Γ. Οι συνδρομές των περιοδικών εκδόσεων της Εταιρείας και τα έσοδα από πωλήσεις, δημοσιευμάτων της Εταιρείας

Δ. Οι έκτακτες εισφορές των μελών, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. και

Ε. Τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο.