Ακτινολογική Ειδικότητα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ

α. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Απαιτείται άσκηση διάρκειας 5 ετών από τα οποία:

  • 2 1/2 έτη κλασσική ακτινολογία
  • 2 1/2 έτη νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι υποχρεωτικώς περιλαμβανομένων: υπερηχοτομογραφία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, αγγειογραφία.

Προηγείται η άσκηση στην Κλασσική Ακτινολογία. Η άσκηση γίνεται με ενιαία τοποθέτηση.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης Ακτινολογίας σύμφωνα με το ΠΔ 415/29-1102

α1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Δικαίωμα στην Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί που είναι κάτοχοι του τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας).

Απαιτείται χρόνος άσκησης στην εξειδίκευση 2 έτη

β. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Απαιτείται άσκηση διάρκειας 4 ετών, από τα οποία:

  • 6 μήνες βασικές επιστήμες ακτινολογίας
  • 6 μήνες παθολογίας (εάν είναι εργαστήριο αυτό που δίνει ειδικότητα και δεν διαθέτει κλινική)
  • 3 έτη ακτινοθεραπευτική και ογκολογία εκ των οποίων: εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή ένα εξάμηνο σε τμήμα που να διαθέτει μηχανήματα βραχυθεραπείας (γυναικολογικές και ενδοϊστικές) και ένα εξάμηνο σε τμήμα που να διαθέτει γραμμικό επιταχυντή με ηλεκτρόνια και φωτόνια.

Προηγείται η άσκηση στις βασικές επιστήμες Ακτινολογίας. Η άσκηση στην Παθολογία να γίνεται με ενιαία τοποθέτηση με την κύρια ειδικότητα.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας σύμφωνα με το ΠΔ 415/29-11-02

γ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Απαιτείται άσκηση διάρκειας 5 ετών από τα οποία:
1 έτος Παθολογία
6 μήνες Ακτινολογία
3 έτη Πυρηνική Ιατρική ως εξής:

  • 5 μήνες θεωρητική εκπαίδευση 
  • 1 μήνας πρακτικές ασκήσεις . 
  • 2½ έτη πρακτική εξάσκηση σε τμήμα πυρηνικής ιατρικής (απεικονιστικές μελέτες, θεραπευτική, και in vitro εξετάσεις) 
  • 6 μήνες, κατ' επιλογή: Ογκολογία, Καρδιολογία, Παιδιατρική, Ενδοκρινολογία.

Η άσκηση να γίνεται με ενιαία τοποθέτηση (ΦΕΚ 797/Β'/13-7-05). Ο χρόνος άσκησης των γιατρών στην Παθολογία, στα πλαίσια της ενιαίας τοποθέτησης, δεν θα αναγνωρίζεται για καμία άλλη ειδικότητα
Περιεχόμενο εκπαίδευσης Πυρηνικής Ιατρικής σύμφωνα με το ΠΔ 415/29-11-02

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Η γνώση των βασικών αρχών, η εξοικείωση με τις απεικονίσεις και η εφαρμογή των πολυάριθμων σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση αλλά και επεμβατικά.

Α1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Η εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, με τη χρήση και υπό την καθοδήγηση απεικονιστικών μηχανημάτων. 

Β. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Η γνώση, μετά την κατανόηση των ραγδαίων εξελίξεων της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας τα τελευταία χρόνια, που αφορά την πρόληψη τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση, την αντιμετώπιση των κακοηθειών καθώς και την παρακολούθηση και την υποστηρικτική αγωγή των ασθενών με νεοπλασίες.

Γ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η γνώση όλων των θεραπευτικών και διαγνωστικών εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και των ερευνητικών εφαρμογών στον τομέα της μοριακής απεικόνισης. Οι διαγνωστικές εφαρμογές σήμερα καλύπτουν ευρύ φάσμα ασθενειών όπως οι καρδιολογικές και οι ογκολογικές, οι οποίες μάλιστα είναι μη επεμβατικές, κατάλληλες για ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "ΑΧΕΠΑ" 16 Πλήρης 2310 993773
2 Γ.Ν. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" 13 Πλήρης 2310 350161
3

Γ.Ν. "Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

13 Πλήρης 2310 350161
4 Γ.Ν. "Ιπποκράτειο" 22 Πλήρης 2310 892202
5 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 9 Πλήρης 2313 308153
6 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "Αγ. Δημήτριος" 4 Πλήρης 2310 969337
7 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "Αγ. Παύλος" 5 Πλήρης 2310 493439
8 Α/Κ Ν. Θεσ/νίκης "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 10 Πλήρης 2310 898152
9 ΓΣΝΕ 424 2 2 2310 381000

Β. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "ΑΧΕΠΑ" 3 Πλήρης 2310 993773
2

Γ.Ν. "Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

3 Πλήρης 2310 693125
3 Α/Κ Ν. Θεσ/νίκης "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 5 Πλήρης 2310898152

Γ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "ΑΧΕΠΑ" 4 Πλήρης 2310 993773
2

Γ.Ν. "Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

2 60 Μήνες 2310 693125
3 Γ.Ν. "Ιπποκράτειο" 5 Πλήρης 2310 892202
4 Α/Κ Ν. Θεσ/νίκης "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 5 Πλήρης 2310 898152