ΔιοργανωτέςΚλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.)
υπό την αιγίδα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών
σε συνεργασία με
το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) και
το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης