Σημαντικές ημερομηνίες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις σημαντικές ημερομηνίες του συνεδρίου.


2η ανακοίνωση
Νοέμβριος 2015
υποβολή περιλήψεων
Μάιος 2016
γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων
τέλη Ιουνίου 2016
έγκαιρη εγγραφή
Σεπτέμβριος 2016