Νέα ιστοσελίδα υπο κατασκεή!
SITEMAP ENGLISH
Symvoli
ΣΤΟΧΟΣ


Η πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, και η Ελλάδα ευρύτερα, στην οποία δραστηριοποιείται, βρίσκεται σε ένα στάδιο εξέλιξης για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού και της πολιτιστικής δράσης, αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων έτσι ώστε να αποτελέσει κομβικό σημείο συνάντησης για τον χώρο των επιστημών και του πολιτισμού στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.


Η αναπτυξιακή αυτή προοπτική αποτελεί πρόκληση για τη δράση της εταιρείας μας, παράγοντα για τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διατήρηση ενός υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, και έναυσμα για δημιουργικότητα και καινοτομία στους τομείς της δραστηριότητάς μας.


Στόχος της ΣΥΜΒΟΛΗ – Οργάνωσης Συνεδρίων & Εκδηλώσεων είναι να ανταποκριθεί δυναμικά και, ταυτόχρονα, δημιουργικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου οργάνωσης και διαχείρισης συνεδρίων, εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων, έτσι ώστε να συμβάλει προς κάθε κατεύθυνση εξέλιξης και ανάπτυξης.

  • Δημιουργικότητα
  • Επαγγελματισμός
  • Ευελιξία
  • Καινοτομία
  • Σύμπραξη
  • Συνέπεια
  • Συνεργασία