Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
 

ΤΕΥΧΟΣ 5 | MAΪΟΣ 2014

ΜΑΥ14

1. Δ. Καραμάνος 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Τι ζητά ο αγγειοχειρουργός από την απεικόνιση

2. Χ. Ναλμπαντίδου
Υπερηχογραφική διερευνηση των νεφρικών αρτηριών 

3. B. Παπαγιάννης
Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση

4. Δ. Καρναμπατίδης
Ανθιστάμενη υπέρταση - Απονεύρωση νεφρικών αρτηριών

5. Γ. Ζιμπιλίδης
Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση

6. Σ. Φοινίτσης
Αορτίτις – Απεικόνιση

7. Α. Καλλιφατίδης  
Αξονική Στεφανογραφία

8. Β. Καλυβιάνου
Αγενεσία μεσολοβίου: παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

ΤΕΥΧΟΣ 4 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 NOV12

1. A. Ξυνού
Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία 

2. Α. Λευκόπουλος
Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ)

3. Γ. Κυρόπουλος
Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

4. Π. Παπαδοπούλου
Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία

5. Α. Λευκόπουλος, Β. Καλυβιάνου, Μ.  Κελεμουρίδου,Α.  Σάρλη, Α.Μ. Κουσκουμβεκάκη, Α. Δημητριάδου, Θ. Κοσκερίδης, Α. Αρχοντή
 Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό 

6. Σ. Χαντζή, Δ. Χουρμούζη, Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου
 Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές  

 ΤΕΥΧΟΣ 3 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

1. Δ. Β. Ραφαηλίδης 
e-FAST υπερηχογραφία

2. Ρ. Γουλιμάρη
Κρανιοεγγεφαλικές κακώσεις

3. Φ. Σοφιανού
Πολυτραυματίας. Κακώσεις θώρακος

4. Σ. Λώτη
Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

5. Α. Κωτούλα
Πυρήνες οστέωσης παιδικού σκελετού. Χρόνοι εμφάνισης

6. Σ. Παπαϊωάννου
Ανωμαλίες χοληφόρων οδών

7. Α. Αναστασίου
Υπερσκηνίδιοι όγκοι εγκεφάλου παιδικής ηλικίας

8. Φ. Σοφιανού
Νεφρο-Νευροβλάστωμα

9. Δ. Β. Ραφαηλίδης
Φλεγμονή του οστού στα παιδιά

10. Χ. Τσιάμης, Β. Διαμαντόπουλος, Χ. Ζαργογιάννη
Καρκίνωμα ιγμορείου άντρου. Παρουσίαση περιστατικού

11. Θ. Παπαγεωργίου, Α. Δριβελέγκας
Ανάλυση χαρτογράφησης στατιστικών παραμέτρων σε εικόνες τανυστή υδατικής διάχυσης

ΤΕΥΧΟΣ 2 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Μάρτιος 2011

1. Μαυρίδου Χ, Κωνσταντίνου Δ, Κοτζιαμάνη Ν, Τζίκος Φ,Κυριάκου Β, Βαχτσεβάνος Ν, Μυλωνάς Β
Απεικονιστική διερεύνηση της κοιλίας διαφανούς διαφράγματος και των παραλλαγών της με την μαγνητική τομογραφία

2. Σμπόνια Α, Κυριάκου Β, Δαμιανίδης Χ, Κοτζιαμάνη Ν, Μπιντούδη Α, Άγριου Α, Ροβίθη Α, Χονδροματίδου Σ, Παπαποστόλου Π, Εμμανουηλίδου Μ.
Διερεύνηση της διαστηματομυελίας με την μαγνητική και την αξονική τομογραφία

3. Σμπόνια Α, Κυριάκου Β, Δαμιανίδης Χ, Κοτζιαμάνη Ν, Μπιντούδη Α, Άγριου Α, Ροβίθη Α, Χονδροματίδου Σ, Παπαποστόλου Π, Εμμανουηλίδου Μ.
Διερεύνηση της ετεροτροπίας με τη μαγνητική τομογραφία. Συχνότητα εντόπισης, συσχέτισης με συνοδές ανωμαλίες

4. Λευκόπουλος Α., Γιαννακοπούλου Λ., Κελεμουρίδου Μ.,Ροβίθη Α., Χαριτάντη Α., Δημητριάδης Α.Σ.
Mηνιγγικό αιμαγγειοπερικύττωμα

5. Κοτζιαμάνη Ν, Κωνσταντίνου Δ, Μπιντούδη Α, Δαυίδης Ι, Κυριάκου Β, Βαχτσεβάνος Ν, Τζίκος Φ, Μυλωνάς Β, Ροδοκαλάκης Γ.
Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής

6. Μασμανίδης Π., Σμπόνια Α., Ροβίθη Α., Κυριάκου Β., Κοτζιαμάνη Ν.,Δαμνιανίδης Χ., Τζήκος Φ., Δημαρέλος Β., Μιχαηλίδης Μ., Τσιτουρίδης Ι.
H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος

7. Μπιντούδη Α, Στεργιούδα Θ, Κοτζιαμάνη Ν, Κυριάκου Β,Άγριου Α, Σκουρτανιώτη Ε, Τσιτουρίδης Ι.
Συγγενείς ανωμαλίες αζύγου-ημιαζύγου φλέβας Διερεύνηση με την αξονική τομογραφία

8. Μασμανίδης Π, Tζίκος Φ, Μασκαλίδης Χ, Βαχτσεβάνος Ν, Κωνσταντίνου Δ, Μπιντούδη Α.
Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

9. Τσιάμης Χ., Γκούβης Π., Φωτάκης Μ., Γουναράς Ε.
 Έκθεση σε ακτινοβολίες των ασθενών κατά τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων. Τι γνωρίζουν οι κλινικοί ιατροί;

ΤΕΥΧΟΣ 1 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Δεκέμβριος 2010

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΕΒΕ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Παπαδόπουλος Ι.
Μέθοδοι απεικόνισης υπερήχων

2. Σπανίδης Θ.
Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών συστημάτων

3. Ραφαηλίδης Δ.
Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των

4. Παπαδοπούλου Φ., Ντούλια Κ.
Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση του Ουροποιητικού συστήματος του Παιδιατρικού Ασθενή

5. Χρυσογονίδης Ι.
Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό

6. Ραφαηλίδης Δ.
 Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού

7. Λευκόπουλος Α., Καμτσίκη Σ., Δημητριάδης Α.Σ.
Έλεγχος του συστήματος γαστροκνημίου μυός, Αχίλλειου Τένοντα, πελματιαίας απονεύρωσης με απλές ακτινογραφίες, υπερηχοτομογραφία και μαγνητική τομογραφία (Rö, ΥΗ, MΤ)